Zaterdag 12 december 2020
Lezing in de Hummelhoeve te Echten
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.
Vanwege coronamaatregelen max. 15 deelnemers, dus geef je op tijd op!
Tel. 0528 251412

Ruach v’Emeth – Geest en WaarheidTwee die bij elkaar horen, elkaar bevestigen, samen opbloeien, geworteld in het Woord van de Eeuwige. Wat is Waarheid?… Toch zeker dat het klopt, dat er een over-één-stemming is tussen Beeld en Gelijkenis… tussen wat je zegt en wat je doet. Waarheid is ook, en hier vooral, Wie je bent… en Geest kan dat openbaren… juist in een stal, zo tegen de Kerst…
En zei Jezus, de Man van Nu, niet: God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in Waarheid… (Joh. 4:24)
Dat komt zeker ter sprake.

Graag tot ziens op zaterdag 12 december
in onze Leer-stal…

Robert la Boresa